Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van Jeugdvoetbaltips te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is slechts een gebruiksvergunning en geen titelverwisseling, en onder deze vergunning mag u niet
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
proberen enig product of materiaal op de site van Jeugdvoetbaltips te decompileren of te herbouwen
enig auteursrecht of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
de materialen over te dragen aan iemand anders of zelfs te “spiegelen” op een andere server.
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u één van deze beperkingen negeert en kan door Jeugdvoetbaltips worden gebeëindigd wanneer geacht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de site van Jeugdvoetbaltips worden gegeven “zoals ze zijn”. Jeugdvoetbaltips geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van en vernietigt alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde reden, of niet-aantasting van gelicencieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert Jeugdvoetbaltips niet of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of in het algemeen identificerend met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website.

4. Beperkingen

In geen geval is Jeugdvoetbaltips of haar toeleveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van bedrijfsinterferentie) die voortkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Jeugdvoetbaltips’ internetpagina, ongeacht de mogelijkheid dat Jeugdvoetbaltips of een door Jeugdvoetbaltips goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van een dergelijke schade. Aangezien enkele rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen geen verschil voor u maken.

5. Wijzigingen en Errata

De materialen die op de site van Jeugdvoetbaltips staan kunnen typografische, of fotografische fouten bevatten. Jeugdvoetbaltips garandeert niet dat een van de materialen op haar site juist, voltooid of actueel is. Jeugdvoetbaltips kan uitrollen verbeteringen aan de materialen die op haar site wanneer zonder kennisgeving. Jeugdvoetbaltips maakt, dan weer, geen toewijding aan de materialen bij te werken.

6. Links

Jeugdvoetbaltips heeft het merendeel van de aan haar website gekoppelde websites of links niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gekoppelde webpagina. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Jeugdvoetbaltips van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

Jeugdvoetbaltips kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Door gebruik te maken van deze site stemt u in met de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat met de Jeugdvoetbaltips de plaats identificeert zou door de wetten van het land van de Staat van Jeugdvoetbaltips van de V.S. moeten worden beheerd zonder achting van zijn omgang met wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacy Beleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo hebben wij dit Beleid met het einddoel opgebouwd u zou moeten zien hoe wij verzamelen, gebruiken, verstrekken en openbaren en gebruik maken van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

  • Din integritet är avgörande för oss. Likaså har vi byggt upp denna policy med slutmålet att du ska se hur vi samlar in, använder, förmedlar och avslöjar samt utnyttjar individuella uppgifter. Nedan beskrivs vår integritetspolicy.
  • Voor of op het moment dat persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen wij de doeleinden vaststellen waarvoor informatie wordt verzameld.
  • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
  • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan die redenen te voldoen.
  • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of de instemming van de betrokkene.
  • Persoonsgegevens moeten van belang zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, en moeten, voorzover dat voor die doeleinden noodzakelijk is, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
  • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongelukken of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
  • Wij zullen de klanten onverwijld toegang verlenen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.